วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาษาอังกฤษที่ควรรู้

ภาษาอังกฤษที่ตำรวจควรรู้คู่มือภาษาอังกฤษฉบับย่อนี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายอำนวยการ ๘ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๓ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษา และศัพท์เฉพาะทาง ใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้เลยค่ะ ซึ่งทางฝ่ายอำนวยการ ๘ฯ ของเรา จะได้นำเสนอเป็นตอนๆ ไป อย่าลืมติดตามนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น